Verantwoord beleggen rendeert

Uitgebreid empirisch onderzoek laat zien dat verantwoord beleggen niet ten koste gaat van de financiële prestatie. Sterker, het kan daar een positieve bijdrage aan leveren, zowel in de vorm van een hoger rendement als in de vorm van een lager risico. Dit schrijft SPIL in haar publicatie “Het financiële rendement van verantwoord beleggen”.

In de omslag naar een nieuwe duurzame economie speelt verantwoord ondernemerschap en kapitaal een belangrijke rol. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen besteden steeds meer aandacht aan de positieve impact die zij kunnen hebben met hun investeringsbeleid. Dit blijkt uit de toenemende belangstelling voor het meenemen van milieu-, sociale en ‘goed bestuur’-factoren (environmental, social en governance: ESG). Dit is niet alleen nodig om meer kapitaal beschikbaar te maken voor het halen van maatschappelijke doelen, zoals het klimaatakkoord van Parijs, maar ook voor het realiseren van toekomstig financieel rendement. Lees hier verder.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn