Steun de oproep voor zuiniger auto’s

2016 en 2017 zijn cruciale jaren voor de toekomst van zuinige auto’s. Dan stelt de EU de CO2 normen voor autofabrikanten vast voor de periode na 2020. De EU bepaalt zo in sterke mate hoe snel auto’s zuiniger worden. Voor bedrijven die streven naar een kleinere voetafdruk en lagere brandstofkosten zijn zuiniger auto’s van groot belang.

Jaarlijks betaalt het Nederlandse bedrijfsleven 2,1 miljard euro aan brandstofkosten voor de ongeveer 800.000 leaseauto’s. De CO2 uitstoot van al deze auto’s bedraagt 3,6miljoen ton CO2. De brandstofrekening die het bedrijfsleven jaarlijks betaalt is 610 miljoen hoger dan het normverbruik dat de autofabrikanten voorspiegelt. Een gat van 41%, dat jaarlijks toeneemt. Het aanbod van ook in de praktijk zuinige auto’s moet sneller groter worden dan nu het geval is. Strengere CO2 normen voor auto’s   zijn daarvoor cruciaal.

Brede steun van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven is belangrijk in de Europese besluitvorming. In samenwerking met Natuur en Milieu, MVO Nederland, Urgenda en de Klimaat Coalitie vraagt De Groene Zaak u om de oproep voor zuiniger auto’s te steunen zodat wij uw belang en steun zichtbaar kunnen maken in Brussel. Hoe meer bedrijven tekenen, hoe groter de kans is dat auto’s straks zuiniger zijn, ook in de praktijk.

Steun hier de oproep

Op 9 juni zal de Europese Commissie een eerste presentatie geven van haar strategie om de uitstoot van de transportsector te reduceren. Dat is het eerste moment dat wij onze oproep van de coalitie van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven presenteren.

steun de oproep voor zuiniger auto´s

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn