Sociale Waarde in Kaart

English follows Dutch


Sociale Waarde in KaartWat is de waarde van schoonmaak in een ziekenhuis? Welke waarde creëert een gezond leefklimaat in je woning? Vier koplopende bedrijven stelden zichzelf een jaar geleden deze vragen en startten zo met het meten van hun sociale impact. In een nieuw whitepaper presenteren zij hun verhaal.

Steeds meer bedrijven vinden dat het in de economie, en dus in hun organisatie, niet alleen om financiële, maar ook om sociale, ecologische en maatschappelijke waarde moet gaan. Een logische vervolgvraag is hoe je deze niet-financiële waarde in kaart brengt, zo concreet en tastbaar mogelijk. Hoe meet je dus de waarde van een minuut in de trein? Wat is de waarde van schoonmaken voorbij het salaris dat de schoonmaker krijgt? Of stel de vraag omgekeerd: wat gaat er nu precies verloren als er geen trein is of ziekenhuizen niet hygiënisch zijn?

Vier koplopers
Dat zijn lastige vragen. NS, Primum (een onderdeel van VolkerWessels), USG People en Vebego zijn het afgelopen jaar de uitdaging aangegaan om hun sociale waardecreatie meetbaar en inzichtelijk te maken. Ze willen betere en meer gefundeerde keuzes kunnen maken. Voor de wereld om hen heen, maar toch ook zeker voor hun eigen business. Zij deden dit in het Business Breakthrough traject ‘Sociale Waardecretie’ en werden hierin begeleid door deelnemende kennispartners en facilitatoren van EY, KPMG, True Price, De Groene Zaak en Het Groene Brein.

In een nieuw whitepaper over sociale-impactmeting, vandaag gelanceerd, presenteren zij hun resultaten. Over een jaar lang pionieren, sparren en samenwerken en de harde resultaten onderaan de streep. Zij hebben gemerkt dat kleur en betekenis geven aan deze vaak nog ongrijpbare waarde een beter inzicht oplevert in hoe en waar ze waarde kunnen toevoegen. Bovendien ontdekten zij hoe inzicht in sociale waarde een bouwsteen kan zijn voor strategie en propositie.


Sociale Waarde in KaartWhat is the value of cleaning in a hospital? What value creates a healthy environment in your house? How would you describe the value of mobility? And what exactly is lost if hygiene, a clean living environment or mobility is lacking?

These are difficult questions, however more and more companies are asking them. If you think that the economy, and therefore your organization, does not solely revolve around financial value, but also social and ecological value, you will also want to analyze that value as concretely and tangibly as possible. Four pioneering companies challenged themselves and drafted a whitepaper around the topic.

The Dutch Railway System (Nederlandse Spoorwegen – NS), Primum (a subsidiary of Volker Wessels), USG People, and Vebego took on the challenge last year to make their social value measurable and transparent. They wanted to make better and more informed choices for the world around them, and their own business simultaneously.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn