Samengaan De Groene Zaak en MVO Nederland

De Groene Zaak en MVO Nederland zetten per 1 januari 2018 hun activiteiten gezamenlijk voort, werkend vanuit één organisatie met een nieuwe ambitieuze strategie en een mobiliserend Koplopernetwerk.

Dinsdag 26 september 2017 hebben de partners van De Groene Zaak tijdens een extra Algemene Ledenvergadering ingestemd met het samengaan van de vereniging en MVO Nederland.

Tijdens een ALV in juni 2017 gaven de partners reeds hun steun aan het strategische voorstel om samen te gaan met MVO Nederland. Met deze definitieve fundamentele keus over onze koers voor komende jaren, vormen we een onmiskenbare basis en versnellen we samen naar een nieuwe economie!

Mijlpaal

Dit is een mijlpaal voor de koplopers in duurzaam ondernemen. Na zeven jaar heel hard werken aan het agenderen, onderbouwen en demonstreren van onze visie en ervaring als duurzame ondernemers, breekt er nu een tijd aan waarin we met alle kracht gaan samenwerken om daadwerkelijk de veranderingen tot stand te brengen die we willen zien!

Door samen te gaan met MVO Nederland veroorzaken we meer impact en versnelling. We creëren samen een groter speelveld, we vormen een sterkere organisatie om meer te kunnen dóén, en we hebben een grotere kritische massa van ondernemers achter ons die mee willen doen. Dat alles om meer impact en versnelling te veroorzaken.

We gaan als koplopers dus samen verder in een nieuwe vorm, waarin we nog meer leiderschap tonen, onze businesskansen vergroten, en verandering tot stand brengen. Wij maken het verschil.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn