Duurzame economie centraal in komende regeerperiode

De Groene Zaak CEO Marga Hoek heeft vanmiddag haar nieuwste boek ‘New Economy Business’ en het regeerperspectief  ‘A Trillion-dollar Business Case – Duurzame economie het hart van het regeerakkoord 2017-2021’ persoonlijk overhandigd aan Tweede Kamerleden in Den Haag. Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren), Yasemin Cegerek (PvdA), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), Mustafa Amhaouch (CDA), Stientje van Veldhoven (D66) en Remco Dijkstra (VVD) namen het boek in ontvangst.

Ook alle andere 144 kamerleden hebben de documenten ontvangen. Hoek: “Wij hebben alle vertrouwen dat de verduurzaming van de economie een centraal thema wordt tijdens komende regeerperiode en trekken gezamenlijk met onze leden op om dit te bewerkstelligen.”

“De beslissingen die een volgend kabinet neemt zijn cruciaal voor het lange termijn verdienvermogen van Nederland”, aldus Hoek. Het regeerperspectief noemt vier cruciale pijlers om de transitie naar een duurzame economie aan te jagen: herijking van het innovatie beleid, hervorming van het belastingstelsel, borging van het klimaatakkoord en stimulering van de circulaire economie. “Het verkiezingsdebat dient over deze onderwerpen te gaan.”

Lees hier het regeerperspectief en hier het persbericht.
Meer informatie over het boek New Economy Business vind je hier.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn