Persbericht: Fiscale vergroeningsagenda is knarsend tot stilstand gekomen

“De fiscale vergroeningsagenda in Nederland is knarsend tot stilstand gekomen. De ambities die minister Dijsselbloem in maart nog uitsprak ten spijt, slaagt het kabinet er niet in met nieuwe vergroeningsvoorstellen te komen. Een gemiste kans, want juist door arbeid goedkoper te maken en tegelijkertijd vervuilende energie en grondstoffen duurder, creëer je werkgelegenheid en boek je milieuwinst. Vergroening van het belastingstelsel zou een prachtig project zijn voor de tweede helft van deze kabinetsperiode.

Lees het hele persbericht hier

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn