OVVIA

Ovvia OVVIA neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid voor schaarste van grondstoffen, klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Vanuit onze specifieke deskundigheid en ervaring willen we bedrijven, instellingen en overheden wijzen op mogelijkheden om energie te besparen en alternatieve energiebronnen in te zetten waarbij alle partijen hun voordeel kunnen behalen. We laten zien dat energiebesparing niet alleen voordelen heeft voor het milieu, maar zeker ook voor uw portemonnee en het imago van uw organisatie. Dat energiebesparing ruimschoots mogelijke investeringskosten overstijgt. Vanuit die gedachte is OVVIA ontstaan.

Adres: De Run 5443, 5504 DG VELDHOVEN
Telefoon: 040 - 294 29 26
Website: http://www.ovvia.nl