On The Rocks BV

on the rocks

Bij On The Rocks geloven we dat verhalen opschrijven en offline verbinding zoeken iets is wat mensen altijd zullen doen. Het opschrijven van verhalen willen wij aanmoedigen, maar, wel in een boek wat op een zo schoon mogelijke manier is geproduceerd. Vandaar dat wij Rockbooks hebben ontwikkeld; notitieboeken van revolutionair stone paper. Ja echt, gemaakt van steen.
We gaven dit bijzondere materiaal een mooi jasje en brengen het nu op de markt. Omdat we geloven dat duurzaam toegankelijk moet zijn. Dat een verandering teweeg kan worden gebracht zolang je maar actie onderneemt. Dat is precies wat wij doen met On The Rocks.
Met de verkoop van Rockbooks roepen we ontbossing een halt toe en dragen we actief bij aan herbebossing. Vijf procent van onze winst investeren we in herbebossingsprojecten in zuid-Afrika.

Adres:  Baarnseweg 32, 3735 MH BOSCH EN DUIN
Website: http://paperontherocks.com/
Twitter: https://twitter.com/paperontherocks