Enviu

Enviu Enviu start bedrijven die als doel hebben het creëren van positieve waarde op zowel sociaal als ecologisch vlak.

Adres: Pannekoekstraat 100, 3011 LL ROTTERDAM
Telefoon: 010 - 288 79 70
E-mail: info@enviu.org
Website: http://www.enviu.org
Twitter: @Enviu