Climate Focus

Climate Focus is een baanbrekend internationaal adviesbureau. De transitie naar een duurzame economie is hun aandachtsveld. Ze ontwikkelen en implementeren beleid, methodologieën en projecten die bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en aan het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Het internationale multidisciplinaire team werkt met bedrijven, overheden en internationale organisaties in sectoren als duurzame energie, transport, energiebesparing en landgebruik. Climate Focus is onafhankelijk en biedt inzichten en advies waar besluitvormers mee verder kunnen. Zij helpen onder meer met het ontwerpen van systemen voor koolstofbeprijzing, het ontwikkelen van tools voor het vaststellen, meten en volgen van klimaatmaatregelen en het van de grond krijgen van duurzame investeringen over de gehele wereld. Aan de basis van ons werk ligt een hartstochtelijke gedrevenheid om de wereld een beetje mooier te maken en diepgaande kennis van klimaatbeleid, methodologieën, financiering en projectontwikkeling.   BewarenBewaren

Adres: Sarphatikade 13, 1017 WV AMSTERDAM
Contact Persoon: Adriaan Korthuis
Telefoon: 020 - 262 10 30
E-mail: a.korthuis@climatefocus.com
Website: www.climatefocus.com
Twitter: @Climate_Focus_