CE Delft

CE Delft CE Delft is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. CE Delft is goed ingevoerd in de inhoudelijke thema's en de relevante beleidsnetwerken van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. De resultaten worden bij voorkeur openbaar gemaakt, want CE Delft wil hun kennis en inzichten graag delen.

Adres: Oude Delft 180, 2611 HH DELFT
Telefoon: 015 - 215 01 50
Website: http://www.ce.nl
Twitter: @CEDelft