Overhandiging petitie Duurzaam regeerakkoord

Op 16 mei 2017 hebben De Groene Zaak en Partos, namens een brede coalitie van ruim 400 ondertekenaars -waaronder veel ondernemers-, een petitie aangeboden voor een duurzaam regeerakkoord aan de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Hoe kijken wij later, over 10, 20 of 30 jaar terug op dit jaar? Zijn we dan blij en trots dat we er in 2017 in geslaagd zijn om met een nieuwe coalitie en hun regeerakkoord en met steun van de Tweede kamer een nieuwe weg in te slaan? Is het gelukt om elkaar te vinden, en boven partij-idealen uit te stijgen in het belang van ons allen, van mensen elders en volgende generaties? Maakten we keuzes die ertoe geleid hebben dat we onze doelen voor de toekomst hebben waargemaakt, mét positief effect voor de Nederlandse economie, de werkgelegenheid, de natuur en het milieu?

Meer dan 400 organisaties willen de 17 Sustainable Development Goals halen, op klimaat, biodiversiteit, grondstoffen en bijvoorbeeld voedsel, en vragen om beleid dat dit ondersteunt – niet alleen aan de commissieleden voor Buitenlandse handel, maar ook aan al hun collega’s: Maak een duurzaam regeerakkoord, werk samen – over beleidsterreinen heen –  door te toetsen op positieve effecten voor de SDGs in Nederland en daarbuiten, benut de kansen daarvoor en zorg dat beleid in de goede richting stuurt, dat duurzaam ondernemen lonend wordt voor iedereen, en hulp en handel aan andere landen de ruimte krijgt. En cruciaal: benut belastinghervorming voor een verschuiving van arbeid naar grondstoffen, zodat het bieden van werk meer loont en vervuilen en verspillen minder loont!

Juist vandaag, de dag nadat de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn stopgezet, is het belangrijk om te pleiten voor een duurzaam regeerakkoord. Daarom ontvangen álle Tweede Kamerleden namens onderstaande coalitie een duurzame chocoladereep als ‘food for thought’. Zij zijn allemaal potentiële onderhandelaars en potentiële oppositie: aan hen de gezamenlijke verantwoordelijkheid en de eer om geschiedenis te schrijven, en deze kans op een succesvolle toekomst te grijpen.

Lees hier het persbericht.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn