Meer aandacht voor sociale prestaties gebouwen: Manifest Bouwen met Waarde(n)

Koplopers in de bouw laten zien dat een integrale aanpak in bouwprojecten van groot belang is voor de gebruiker en het milieu. Met het Manifest ‘Bouwen met Waarde(n)’ vragen zij aandacht voor het opnemen van sociale en maatschappelijke doelen in de bouwregelgeving. ROCKWOOL, Heijmans, OVG Real estate, Royal HaskoningDHV, VACpunt Wonen, De Groene Zaak, MVO Nederland, en de Dutch Green Building Council (DGBC) overhandigen op 26 september 2016 in Nieuwspoort het manifest aan drs. Ferdi Licher, programmadirecteur Bouwen en Energie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

In het Manifest ‘Bouwen met Waarde(n)’ worden overheid, bouwbedrijfsleven en opdrachtgevers opgeroepen om sociale gebouwprestaties mee te nemen bij nieuwbouw en renovatie en in regelgeving, in het bijzonder bij:

  1. Het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL 2018)
  2. De nieuwe Wet Kwalititeitsborging voor het Bouwen (in fases vanaf 2017)
  3. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Aanbesteden
  4. Nearly Zero Energy Buildings (2021)

Dit zorgt voor meer comfort, veiligheid en draagt bij aan de duurzame ambities van Nederland.

De recent gelanceerde Sustainable Development Goals vormen voor een groot aantal bedrijven een kompas naar 2030. De bouwsector pakt haar verantwoordelijkheid hierin. Maar dan moet er ook faciliterende regelgeving zijn, zodat er sprake is van een eerlijk speelveld.

Sociale impact

De stakeholders vragen vooral aandacht voor de belangrijkste sociale prestaties: gezondheid en comfort, duurzame leefomgeving, circulaire economie en klimaat. Het manifest adviseert eerst de meest kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) op te stellen. Voorbeeld is het verminderen van de sociale impact van brand. De sociale impact moet daarom ook gewaardeerd moeten worden in het inkoop- en aanbestedingsproces.

In het manifest wordt ook aangedrongen op dataverzameling aan de hand van bijvoorbeeld Kadaster, CBS, IFV, Verbond van Verzekeraars en Stichting Salvage. Deze data is nu nog niet gelinkt, maar is wel cruciaal voor meting en trendanalyse. Ook communicatie naar de markt, monitoring door overheid en jaarlijkse rapportering van de behaalde resultaten aan en Sociale Impact Rapportage wordt aanbevolen. Worden de doelstellingen niet gehaald, dan moet het beleid worden bijgesteld.

Stakeholders

Bijzonder is dat de stakeholders die het Manifest hebben opgesteld breed over de waardeketen zijn georganiseerd: De Groene Zaak, Dutch Green Building Council (DGBC),  ROCKWOOL, Heijmans, MVO Nederland, OVG Real estate, Royal HaskoningDHV en VACpunt Wonen.Schermafbeelding 2016-09-26 om 07.15.45

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn