Koplopers uit het bedrijfsleven roepen op tot sterk Europees pakket voor de circulaire economie met economische prikkels

Vandaag riep een internationale coalitie van organisaties uit het bedrijfsleven, die samen duizenden bedrijven vertegenwoordigen, op tot een versterkt pakket voor de circulaire economie op basis van politiek leiderschap en ambitieus beleid voor afvalpreventie. Het breed gedragen manifest dient als input vanuit een zakelijk perspectief op het vernieuwde pakket voor de circulaire economie. Het manifest is gebaseerd op de obstakels die bedrijven tegenkomen bij circulair ondernemen. De circulaire economie biedt op EU-niveau perspectief op 2 miljoen nieuwe banen, een netto besparing voor bedrijven tot 600 miljarden euro’s, en honderden miljoenen tonnen vermeden afval.

Lees het hele persbericht hier

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn