De Groene Zaak: ondernemers zijn aan zet richting een duurzame economie

Tijd voor actie: ondernemers zijn aan zet richting een duurzame economie

De koplopers van De Groene Zaak roepen duurzame bedrijven op om met het kabinet te werken aan een ambitieuze invulling van het Regeerakkoord

17 oktober 2017

Dinsdag 10 oktober heeft het kabinet-Rutte III haar Regeerakkoord voor de komende vier jaar gepresenteerd. Het kabinet zet duidelijk stappen richting een duurzame economie. Aan de hand van dit Regeerakkoord moet Rutte-III de komende jaren de basis leggen voor de gigantische omslag die Nederland gaat maken. Daarbij is dit Regeerakkoord een startpunt. We zullen samen moeten zorgen voor een goede uitwerking, en voor aanvullingen waar nodig. Die bal ligt zowel bij de politiek, Rijksoverheid, bedrijfsleven, wetenschap, NGO’s, als ook decentrale overheden en de burger. Iedereen is nodig.

Kader voor plannen

Deels zien we in het akkoord een pakket aan maatregelen dat bijdraagt aan het verduurzamen van de economie. Deels geeft het akkoord meer een kader, waarbinnen plannen nog moeten worden gemaakt om de transitie echt te versnellen. En deels is het akkoord nog ambivalent of schiet het tekort. Een duurzame economie betreft meer dan ambitieus klimaatbeleid. En om het expliciete klimaatdoel voor 2030 te halen zal de regering met de samenleving hard moeten werken aan de uitwerking en aan aanvullende maatregelen en afspraken.

Er is dus werk aan de winkel. En als koplopende ondernemers gaan wij onze bijdrage leveren. Aanknopingspunten voor de samenwerking die de komende jaren zo keihard nodig is zijn er genoeg. Denk hierbij aan de invulling van een nationaal Klimaat- en Energieakkoord, het benutten van de inkoopkracht van de overheid zelf en de verdere uitwerking van het Grondstoffenakkoord.

Nederland committeert zich met dit Regeerakkoord aan een CO2-reductie van 49 procent in 2030, met als doel om actief het Klimaatakkoord van Parijs uit te voeren. In het Regeerakkoord staat een aantal concrete maatregelen om hiernaar toe te werken, zoals vergroening van het belastingstelsel, meer kavels op zee voor windenergie en de introductie van een minimumprijs van CO2 voor de elektriciteitssector. Bij de industrie maakt CCS een groot deel uit van het CO2-reductiedoel: 18 Mton. Dat getal is hoog. Het loont de moeite om andere oplossingen en alternatieven te onderzoeken, die voor deze sector een structurele transitie met zich meebrengen. Dat biedt veel kansen, ook voor het Klimaatakkoord van Parijs. De Groene Zaak blijft dit actief volgen en steunen.

Het valt op dat de Sustainable Development Goals (SDG’s)  in het Regeerakkoord alleen worden genoemd als kader voor ontwikkelingssamenwerking. Dat is goed. Maar de doelen zullen daarnaast ook gebruikt moeten worden om binnenlandse doelstellingen inzichtelijk te maken en te halen, zoals bijvoorbeeld luchtkwaliteit, duurzame energie, biodiversiteit en seksegelijkheid. Vanuit De Groene Zaak blijven we overheden stimuleren om de SDG’s te gebruiken als leidende doelen voor beleid, ook op nationaal niveau.

Samenwerken en doelen halen

Dit kabinet moet een doorbraak forceren en de transitie naar een duurzame economie daadwerkelijk versneld realiseren, faciliteren en organiseren. De komende tijd gaan we het gesprek aan met de nieuwe coalitie over hun ambities en plannen in het kader van een duurzame economie. Door als koplopers samen te werken met Rijksoverheid, bedrijfsleven, wetenschap en vele anderen, maken we een échte transitie door naar een nieuwe, schone economie en halen we de doelen die we gesteld hebben. Daarvoor moeten we als duurzaam bedrijfsleven ook samenwerken. Daarom roepen we alle duurzame bedrijven van Nederland op actief mee te denken en mee te werken met dit kabinet. Per 1 januari gaan wij dat samen met MVO Nederland doen. Doe je mee?

Klik hier voor een eerste reactie van De Groene Zaak op het Regeerakkoord.

Opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit bericht? Laat het ons weten! Klik hier voor onze contactgegevens. 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn