De Groene Zaak en MVO Nederland bundelen krachten

De Groene Zaak en MVO Nederland bundelen de krachten om de omslag naar een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve economie sneller te realiseren, met als basis de SDGs. Door het samengaan worden 2.500 duurzame ondernemers in één krachtig netwerk verbonden. Middels het matchen van vraag en aanbod en het wegnemen van barrières in o.a. wetgeving speelt de nieuwe combinatie een stuwende rol in de transitie naar duurzame economie.  Lees hier het persbericht.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn