Goede intenties, onvoldoende garanties voor succes

Reactie De Groene Zaak op Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

In een brief aan de Tweede Kamer, die eind september spreekt over het inkoopbeleid van de overheid, reageert De Groene Zaak, samen met 5 andere organisatie, op het Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van het Kabinet. In basis is De Groene Zaak positief over de ingeslagen weg. Ambitie op papier is echter onvoldoende. Voor ons is Maatschappelijk Verantwoord inkopen pas een succes wanneer daadwerkelijk meer duurzamere producten en diensten worden ingekocht. Alleen dan zal er een versnelling van verduurzaming plaatsvinden die nodig is om te zorgen dat ondernemers gestimuleerd worden om te investeren in innovatie en duurzaamheid. Het kabinetsvoorstel geeft nog onvoldoende garanties dat dit ook het resultaat zal zijn van alle opgenomen inspanningen. Zo lijkt er onvoldoende budget beschikbaar te zijn om de ambities waar te maken en wordt niet duidelijk hoe lagere overheden goed betrokken worden. Daarnaast zien de organisaties het liefst dat de door hun voorgestelde benchmark ieder jaar plaatsvindt en dat gezorgd wordt dat alle overheden hieraan meedoen.

Minimumnormen

Diverse partners van De Groene Zaak hebben aangegeven onvrede te hebben met de huidige minimumnormen voor duurzaam inkopen, of zelfs het ontbreken daarvoor voor diverse productcategorieen. Voorbeelden hiervan zijn verouderde milieunormen voor dienstauto’s of het ontbreken van normen voor planten. Daarom roept De Groene Zaak het Rijk op om normen te blijven actualiseren en aanscherpen, zodat overheden echt duurzaam inkopen en duurzame koplopers in het bedrijfsleven niet gefrustreerd raken.

 Betrek koplopende bedrijven beter

De Groene Zaak ziet dat veel duurzame ondernemers staan te springen om met inkopers vanuit de overheid in gesprek te gaan hoe zij beter rekening kunnen houden met duurzaamheid en maatschappelijke positieve impact bij aanbestedingen. Juist in deze kruisbestuiving en kennisuitwisseling ligt de sleutel tot succes. Het Plan van Aanpak schiet hierin echter tekort, ondanks verschillende aangenomen moties in de Tweede Kamer, die expliciet vragen om betrokkenheid van bedrijvenkoepels. In de brief doen de organisaties concrete voorstellen hoe dit beter kan.

Wil je als partner betrokken worden bij alle acties die De Groene Zaak onderneemt op het gebied van Duurzaam Inkopen? Neem dan contact op met Jeroom Remmers (jeroom.remmers@degroenezaak.com) of Maurits Hekking (maurits.hekking@degroenezaak.com).