Business Builder Energie

Op donderdag middag 23 juni kwamen partners van De Groene Zaak uit de energiebranche samen in Utrecht. Onder leiding van Pallas Agterberg (Directeur Strategie Alliander) en Marjolein Demmers (Directeur De Groene Zaak) zochten zij manieren om elkaar te versnellen en nieuwe business initiatieven op te zetten.

De ondernemers deelden hun successen, knelpunten en ambities, en bespraken kansen voor concrete acties. Daarnaast identificeerden zij welke transities er nodig zijn op niveau van de individuele woning, kantoren en grootschalige collectieve projecten op wijkniveau.

Dit resulteerde in een initiatief voor een consortium om de kantorenmarkt te mobiliseren. Tevens trokken we de conclusie dat we echt aan de slag willen met een samenwerking richting de consumentenmarkt. Daarin ligt de focus op het aantrekkelijk maken van verduurzaming voor de individuele huiseigenaar en op innovatieve financieringsmodellen. Ondanks de vele initiatieven die er al zijn zie we grote kansen voor een doorbraak door met verschillende partijen slim samen te werken. Aan deze uitdagingen wordt verder gewerkt in een vervolgsessie na de zomer.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn